چهارمین فراخوان کتاب شعر سال بابان4

1,328

مهلت ارسال آثار: تا 16 مهر 1397 | http://baban.ir/?page_id=3612 تمامی اساتید هنرمندان و دانشجویان سراسر کشور می توانند در این فراخوان بزرگ شرکت نمایند در 4 بخش شعر|ترانه|جملات موفقیت و داستانهای کوتاه اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اینترنتی BABAN.IR مراجعه فرمایید. #انتشارات_بابان

pixel