چرا آزمون مایرز بریگز (تست MBTI)، بی‌معناست؟!

213
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel