قرائت بیانیه اصغر فرهادی توسط انوشه انصاری در اسکار

812

انوشه انصاری به نمایندگی از اصغر فرهادی بیانیه ی او را پس از کسب اسکار 2017 خواند. اطلاعات بیشتر در وبسایت: www.APblog.ir

ای پی بلاگ
ای پی بلاگ 49 دنبال کننده