جشن نوروز در پایه اول دبستان گل های هما

359
با فرا رسیدن بهار مجموعه مدارس هما در تمام مقاطع خود برای دانش آموزان جشن عید نوروز را در هفته آخر تحصیلی برگزار کرد.
pixel