تحلیل تکنیکال سهم وبیمه 1398/05/23

740

تحلیل سیکنال وبیمه - با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال بر مبنای احتمالات می باشد، بررسی، خرید و فروش بر عهده خود دوستان می باشد و این تنها یک بیشنهاد جهت بررسی است. Instagram: CafeBurs