مهدی سید آبادی

388

با سلام مهدی سید آبادی هستم تولید کننده ماکت های کشتی از مشهد برای گسترش کسب و کار خودم و تهیه لوازم نجاری بهتر به 150 میلیون تومان با بازپرداخت 2 ساله هستیم برای ارتباط با من به میدون بیایید

میدون
میدون 440 دنبال کننده