پیش بینی کاربردی صورت های مالی و تحلیل اشتباهات رایج

1,334
صور ت های مالی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی، مهمترین منبع مورد استفاده تحلیلگران مالی و ذی­نفعان بازار پول و سرمایه می­ باشد. به دلیل محیط رقابتی و لزوم پیش­ بینی آینده به منظور تصمیم ­گیری درست و به موقع، پیش­ بینی صورتهای مالی امری ضروری به نظر می­ رسد. مرکز مالی ایران این دوره را در تاریخ 25 بهمن ماه برگزار می کند: http://www.ifc.ir/forecast-of-financial-statements

abolfazl123456

2 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot
pixel