فول ریس مسابقه دوم فرمول ای فصل 2018/2019 - مراکش

147

موتور اسپورت ایران - فول ریس مسابقه دوم فرمول ای فصل 2018/2019 - مراکش مقام اول: جِروم دی اَمبروسیو - ماهیندرا ریسینگ - 31 دور مقاوم دوم: رابین فراینز - اِنویژن ویرجین ریسینگ - 0.143+ مقام سوم: سَم بِرد - اِنویژن ویرجین ریسینگ - 0.461+