لیفت های Mateusz Kieliszkowski در مسابقات قویترین مردان

124

A compilation of Mateusz Kieliszkowski's best performances so far. How long until he wins Worlds Strongest Man?

فیتنس
فیتنس 1.5 هزار دنبال کننده