لحظه های درخشان - آتش سبز

4,050

«آتش سبز» (۱۳۸۶) نوشته و کارگردانی محمدرضا اصلانی را می توان تجربه ای موفق در ترکیب معماری ایرانی، موسیقی ایرانی ، مینیاتور ایرانی و اساطیر و افسانه های ایرانی دانست. داستان آتش سبز برگرفته از روایت کهن و اساطیری سنگ صبور است. اصلانی در مورد این فیلم می گوید: در حقیقت قصه هایی که در 7 بخش در این فیلم خوانده می شود همه مربوط به خود استان کرمان بوده و در این شهر اتقاق می افتد و همه هم مستند هستند.

u_1947600

u_1947600

1 سال پیش
خیلی نرم و آهسته می آید، تهاجم به نرمی این رقص. ولی، خواهد آمد. او.