گله گوینده تیزر معروف تبلیغاتی!

1,289

نیما رییسی، گوینده تیزر معروف تبلیغاتی یک آموزشگاه کنکور: خودم هم کلافه شده ام. ١١سال است صدای من به این صورت پخش می شود و هیچ مرجعی برای شکایت ندارم.

pixel