تفاوت عید قدیم و جدید

986

کاری از رادیو مهرآوا... نویسنده: شاهین قدیانی، گویندگان به ترتیب اجرا: جواد صوفی، فرهود برومند، عاطفه اله بخشی، ادیتور: نیره صرامی... رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@، سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com