#بازخوانی|سخنان امام جمعه بغداد درباره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

412

#بازخوانی |سخنان آیت الله مجاهد سید یاسین موسوی دام ظله امام جمعه بغداد درباره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران