گران ترين پروژه ملى كشور تبديل به يك فاجعه ملى شد!!!

101
گران ترين پروژه مهندسى كشور سد گتوند است كه سرنوشت دشت حاصلخيز خوزستان را تغيير داده است و به گفته بسيارى از كارشناسان نه يك فاجعه بلكه يك جنايت را در منطقه رقم زده است.در اين ويدئو نگاهى داريم به گره كور سد گتوند.با ما همراه باشيد.
pixel