حال همه ما خوب است...

228

تا همین چند وقت پیش کسی قلعه گنج را نمی شناخت؛ قلعه گنجی که محرومیت روزی زندگی مردمانش بود و سختی سرنوشت لحظه هایشان. این روزها اما اوضاع تفاوت کرده است. به قول مجری بخش خبری 20:30 مردم این خطه حالا به جای ماهی، ماهیگیری یاد گرفته اند. ویدیویی که در ادامه می بینید سرنوشت این روزهای مردمی که به دور از هر گروه بندی سیاسی خواستند و توانستند و حالا زندگی خوب دارند. جوری که گذشته شان را فراموش کرده اند. اخبار این خطه از جنوب کرمان را در سایت خبری تحلیلی http://ghalehganjnews.ir/ بخوانید.

قلعه گنج
قلعه گنج 93 دنبال کننده