تعریف خدمت جدید در پلنو

6
در این ویدیو، توضیحاتی در خصوص نحوه تعریف خدمت جدید ارائه داده می شود. آپشن ها و امکاناتی که در تعریف هر خدمت باید مورد توجه قرار بگیرند نیز شرح داده شده است. با مشاهده این ویدیو، بعنوان یک کسب و کار مشترک پلنو، قادر خواهید بود یک خدمت جدید را در کسب و کار خود تعریف نمائید. در ویدیو بعدی، نحوه زمانبندی خدمات توضیح داده خواهد شد.
plano247 5 دنبال کننده
pixel