راز و رمز مرگ تختی

675
نحوه درگذشت جهان پهلوان تختی، اما و اگرهایی را به همراه دارد که در این گزارش به گوشه هایی از این راز و رمزها اشاره می شود.
تهران نیوز 116 دنبال کننده
pixel