صفر کردن تعرفه مکالمات ایران و عراق برای عزاداران دو کشور

53
وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت: پیشنهاد ایران، صفر کردن تعرفه مکالمات بین المللی ایران و عراق برای عزاداران دو کشور در محرم و صفر است.
pixel