اشاره نماینده و پزشک آلمانی به بیوتروریسم بودن کرونا

187
Aminkia_Aparat 30 دنبال‌ کننده
این نماینده فهمیده که کرونا جنگ بیولوژیک ما از روز اول به یقین رسیده بودیم-حالا بعدها مشخص خواهد شد چون کرونا بیشترین ضربه را به اقتصاد چین و ایران زد
Aminkia_Aparat 30 دنبال کننده
pixel