اردوی کشوری نشاط و امید94

335

تصویربردار: سید مصطفی مرتضوی عکاسان: امیر کریمی - سیده پریا میرطالبی تدوین: زهرا بلدی تهیه شده در اداره روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر