تیزر فیلم کوتاه«مادر مریم»به کارگردانی صدام وحیدی

480

اثر راه یافته به بخش«کوتاه»مسابقه سینمای بین الملل از کشور افغانستان