آموزش کاربری سایت TSETMC (قسمت دوم)

2,632
TSETMC سایت "شركت مدیریت فناوری بورس تهران" می باشد. این شرکت به عنوان یكی از شركت های مجموعه ی سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارایه ی خدمات به چرخه ی كامل "معاملات الكترونیكی" ابزارهای مالی به اركان بازار سرمایه فعالیت می كند.
pixel