آموزش تخصصی گیربکس اتوماتیک

1,194

آموزش تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک توسط مربیان مجرب و امکانات به روز گیربکس اتوماتیک معمولی الکترونیکی و cvt همراه با اعطای مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کل کشور