علی نادعلی زاده مدیر استودیو بازی سازی تاد: دوره تخصصی «مدیریت بازی سازی»

107

«علی نادعلی زاده» مدیر استودیو بازی سازی تاد از لزوم برگزاری دوره تخصصی «مدیریت بازی سازی» می گوید. نادعلی زاده مدرس سرفصل «اصول تحلیل داده، تصمیم سازی و و راهبردهای داده محور» در این دوره است.

pixel