خاکبرداری و بتن ریزی

1,525

گوشه ایی از خاکبرداری و بتن ریزی فونداسیون و حفر چاه که بصورت فیلم با سرعت بالا تقدیم شما میشود. با گروه مهندسی شریف همراه باشید: Web: www.sharifgp.mihanblog.com Instagram: Sharifgp