تست مقاومت ساعت هوشمند نوبیا آلفا : شگفت انگیز

148

زک از معدود افرادی است که روی گوشی های همراه جدید تست های مختلفی انجام می دهد؛ در این ویدیو به تست مقاومت ساعت هوشمند نوبیا آلفا خواهیم پرداخت.باcimpoo همراه باشید...