استوارت برَند از حلبی آبادها می گوید(Stewart Brand)

187
With Ted 40 دنبال‌ کننده
187 بازدید
اشتراک گذاری
دهکده های روستایی متروکه میشوند، چون میلیاردها انسان دسته دسته روانه ی شهرها هستند تا در اردوگاه های شلوغ و کثیف اقامت کنند. استوارت برَند می گوید که این خوب است. چرا؟ در سه دقیقه آینده خواهید فهمید.
6 سال پیش
# شهر
#
With Ted 40 دنبال کننده
pixel