سبد 25 کیلویی ابهری کشمشی یا انگور09329059999

44
این سبد به دلیل فرم ابهری شکل یا همان ابرویی مانند ( اینکه لبه های سبد از سمت عرض بالا تر و بلند تر است) باعث میشود محصول داخل سبد آسیبی نبیند و فاصله ی این سبد تا سبد بعدی کاملا حفظ شود. تماس: 02133382006-7 فکس : 02133382006 تلفن همراه:09121493724
pixel