فصل همدلی فصل شادی و نشاط در مشهد

94

شور زندگی، رنگ شادی، چتر نشاط در فصل همدلی، همه شهروندان مشهدی از زن و مرد تا کودک و نوجوان، مخاطب متنوع ترین برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد بودند. حال و هوای جشنواره چتر نشاط در بوستان لاله/عید قربان تا عید غدیر