برای چمدان چک شده شما در فرودگاه، چه اتفاقی می افتد؟

362

در این ویدئو با عملکرد سیستم بارگیری در فرودگاه آشنا خواهید شد.

قاصدک 24
قاصدک 24 27 دنبال کننده