رو در رو شدن جنگنده‌های ایرانی و آمریکایی در مرز عراق - خلبان گرجی فاش کرد

804
خلبان ایرانی خاطره‌ای از مقابله جنگنده‌های ایرانی و آمریکایی در مرز کشورمان با عراق بیان کرد.
وحیدDARK(آنلاین) 38.3 هزار دنبال کننده
pixel