آزمایش الکل و اتش

708
امروز یدونه ازمایش خفن اماده کردیم که قدرت انشعال بخار الکل رو نشون میده.
pixel