لنزهای تلسنتریک (Telecentric)

331

در سال های اخیر استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین در اندازه گیری کاربردهای بسیار فراوانی داشته است. دوربین ها، سیستم های نورپردازی و نرم افزارهابسیار بهبودیافته است و تجربه نشان داده است که با بالا رفتن دقت اجزای نورپردازی عملکرد بهتری نسبت به اندازه گیری تماسی یا لیزری است. سازندگان موفق درزمینه بینایی ماشین انتگرالی به طور فزاینده ای آگاهی دارندکه با بالا رفتن کیفیت لنزها عملکرد برتری را خواهند

Abdolreza

Abdolreza

2 سال پیش
بسیار عالی و مفید بود. سپاس.