نرم افزار مدیریت مراکز سونوگرافی و رادیولوژی

69
نرم افزار مدیریت مراکز رادیولوژی و سونوگرافی پيشرفته ترين نرم افزار براي سهولت پذيرش در مرکز شما می باشد. بخشی از امکانات نرم افزار شامل: پذیرش سریع ، اعمال محاسبات سهم تکنسین و معرف جوابدهی با متن های آماده و اختصاصی گزارش بخشهای رادیولوژی، سی تی، سونوگرافی، ام آر آی گزارش و دیسکت بیمه
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel