تحلیف مسئولین انجمنهای اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی

151
گردهمایی سالانه مسئولین انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خراسان رضوی- یادواره شهید آل شهیدی - مشهد مقدس- مردادماه 1397
pixel