زنجیرزنی در شب عاشورای حسینی سال 1395

282

مراسم زنجیر زنی در شب عاشورای حسینی مورخ 1395/07/20 در مسجد جامع روستای جمایران / فیلم برداری و تدوین: وحید عزیزی جمایران

pixel