پنل انتهایی_کنفرانس فرهنگ سازمانی سال 94_علی حکم آبادی

316
مدرسه اکسیژن
مدرسه اکسیژن 5 دنبال‌ کننده
316 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

نکانی در مورد تغییر فرهنگ سازمانی و متولیان تحول فرهنگ در سازمانها