آموزش نقاشی آغازی برای نوشتن

159
آموزش نقاشی آغازی برای نوشتنه. فرزندتون رو برای نقاشی کشیدن تشویق کنید. اولین کاری که هر بچه ای بهش علاقه داره، خط خطی کردنه، روی هر چیزی، حتی دیوار. اگه به این نکته مهم توجه نکنیم، در دوران مدرسه، نتیجه اش قابل رویته. دست گرفتن مداد و ابزارهای نقاشی، تمرین و نرمش برای عضله ها و انگشتانه. ضعف عضله ها و انگشتان باعث تنبلی در نوشتن، زود خسته شدن از نوشتن، بی حوصلگی در نوشتن، بدخطی و عجله در زود تموم کردن متن و در نهایت نارضایتی معلم میشه. بچه ها با نقاشی کشیدن عضلات دستشون از بازو تا بند انگشت تقویت میشه
pixel