برخورد نائب رییس مجلس با یک منتقد!

368

برخورد نائب رییس مجلس با یک منتقد! منتقد: شما بجای صحبت درباره غدیر بگوچرا پراید ۴۵میلیون تومن شده مطهری: تو یک احمق نادانی روحانی همراه مطهری: عکس اینو به من بدید. میکنمت توی گونی

بیان نیوز
بیان نیوز 75 دنبال کننده