قلعه عقاب ها - Where Eagles Dare 1968

6,796
سینمایی - قلعه عقاب ها - Where Eagles Dare 1968 - چند مامور نظامی قرار است به یک قلعه نظامی نفوذ کنند، جایی که نازی ها یک ژنرال آمریکایی را اسیر کرده اند. اما اهدافی سری در پشت این ماموریت وجود دارد... - Gap.im/nama66
مهاجر 854 دنبال کننده

rezabai

1 سال پیش
فیلمی که کلینت ایستوود بازی کنه قابل ستایشه
pixel