خودرو برقی جگوار زیر پوستی کلاسیک

76

فرید خلیفی – امروزه دیگر خونی که در رگ های اغلب صنایع مختلف سیاره زمین جاری است، انرژی حاصل از عبور الکترون ها در اتمی به اتم دیگر درون ماده است. انرژی الکتریسیته. الکتریسیته تقریبا به تمام بخش های زندگی بشر نفوذ کرده. از کمک به تپش قلب آدم ها تا وسایل و ابزارهای ریزودرشت خانگی و صنعتی، همگی نیروی خود را مدیون عبور جریان الکتریسیته در مسیرهای ساخته شده از مواد رسانا هستند.

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.6 هزار دنبال کننده