دانستنی هایی در مورد بز ها

1,007

بزها حیواناتی هستند کوچکتر از گوسفندان . و بز ها حیوانات بازیگوشی هستند .نر و ماده بیشتر نژاد‌های بز شاخ دارند .

Samavattv
Samavattv 12 دنبال کننده