لباسی که لذت بردن از موسیقی را برای ناشنوایان فراهم می‌کند

42
یک کمپانی انگلیسی موفق به تولید لباسی شد که صدای موسیقی را به احساس تبدیل می‌کند.
pixel