داغترین‌ها: #اربعین

ابزارهای ترسیم اشکال هندسی در Adobe Illustrator

165
سکانس 04-ابزارهای ترسیم اشکال هندسی کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی مطالب بیان شده معرفی و کار با ابزار Rectangle معرفی و کار با ابزار Ellips آشنایی با اصول استفاده از ابزارها تغییر ابعاد و اندازه و حرکت دادن شکل‌ها ترسیم شکل‌ها با ابعاد دقیق
pixel