پلاستیک در چرخه اقتصاد

1
دانشمندان پيش‌بيني ميكنند كه با فرض تداوم روندهاي فعلي و درصورتي‌كه اقدام فوري صورت نگيرد، تا سال 2050، ميزان پلاستيك انباشته شده در اقيانوسها، از تعداد ماهيها فراتر خواهد رفت.
Ecoviews.ir 2 دنبال کننده
pixel