سخنرانی آقای عبدالرحمن معاشر در اولین نشست استارتاپ های ورزشی glspn

397
Glspn.com 26 دنبال‌ کننده
397 بازدید
اشتراک گذاری
حمایت از استارتاپ های ورزشی در دستور کار شبکه جهانی ورزش با همکاری وزارت ورزش و جوانان و فن بازار ملی ایران در این راستا شرکت سرمایه گذاری سریر پیشگام شده و مطابق با هماهنگی های با وزارت ورزش از طریق دبیرخانه مربوطه بعد از تاسیس دبیرخانه اقدام خواهد نمود .
Glspn.com 26 دنبال کننده
pixel