فیلم آموزشی مدار منطقی کامپیوتر کارشناسی (فصل اول )

28
فیلم آموزشی مدار منطقی کامپیوتر کارشناسی (فصل اول ) . برای مشاهده ادامه ویدئو و ویدئوهای آموزشی بیشتر می توانید به سایت انتشارات چهارخونه به آدرس 4khooneh.org مراجعه فرمایید.
pixel