شعر استاد مژدهی در وصف آیت الله نجفی

280

شعر خوانی استاد مژدهی شاعر توانا در وصف آیت الله العظمی شمس الدین نجفی