مصاحبه کامل با کمدین نام آشنای تلویزیون عباس جمشیدی فر

692

کمدین نام آشنای عرضه تلویزیون و سینما ، مهمان قسمت چهارم برنامه یک و دو بود. شما در این ویدئو می توانید نسخه کامل این مصاحبه با ایشان را مشاهده فرمایید

یک و دو
یک و دو 1.3 هزار دنبال کننده