آموزش کریو کنترل قسمت دوم نصب ESXI

1,110

یکی از روشهایی که در عملکرد کریو کنترل تاثیر بسزایی دارد . نصب کریو کنترل بروی VMWare ESXI میباشد . در واقع وجود Kerio Control و VMWare ESXI در کنار هم تیم حرفه ای تشکیل میدهند که هر دو مکمل هم از لحاظ امنیت VMWare ESXI توسط کریو کنترل و سرعت بخشیدن به عملکرد Kerio Control توسط VMWare ESXI. در صورتی که از این آموزش توسط کامنت و لایک استقبال شود ، ادامه قسمتها به صورت رایگان ارائه خواهد شد.